Thứ hai,  16/12/2019
Hội nghị toàn quốc ngành kiểm sát nhân dân

Triển khai thi hành Hiến pháp

LSO-Ngày 27/2/2014, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức VKSND tỉnh; lãnh đạo VKSND 11 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, giới thiệu nội dung, những điểm mới của Hiến pháp. Hiến pháp gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ hơn và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 là sự kiện pháp lý đặc biệt quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp, Hiến pháp có nhiều điều chỉnh quan trọng, những nguyên tắc tiến bộ của văn minh pháp lý nhân loại đã được bổ sung, làm rõ hơn và quy định trong Hiến pháp như: nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, vấn đề áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng…Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, là thước đo tiến bộ của nền tư pháp, đòi hỏi phải có sự nhận thức sâu sắc, đổi mới từ tư duy đến hành động để xây dựng nền tư pháp thực sự trong sạch, vững mạnh, công bằng, dân chủ, nghiêm minh và trách nhiệm trước nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn ngành để đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

MINH THẢO