Chủ nhật, 21/07/2019

Thành phố Lạng Sơn: Làm tốt công tác tiếp công dân

LSO- Thời gian qua, UBND thành phố Lạng Sơn đã tích cực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Ban Tiếp công dân thành phố được thành lập từ năm 2014, có nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Theo đó, việc tiếp công dân định kỳ được duy trì vào ngày 1 và 16 hằng tháng. Tại các buổi tiếp công dân có Chủ tịch UBND thành phố hoặc uỷ quyền cho Phó Chủ tịch UBND  chủ trì. Sau các buổi tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết quả tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo, xem xét giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thời gian quy định.

Ngoài tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân thành phố  phân công chuyên viên thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, để ghi chép, tiếp thu mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân vào sổ tiếp công dân, tiếp đó thực hiện phân loại xử lý đơn theo quy định. Ban Tiếp công dân vừa tiếp nhận đơn thư, vừa hướng dẫn pháp luật cho người dân, để giải quyết đơn thư một cách nhanh nhất. Kết quả trong năm 2017, UBND thành phố, các phòng, ban, phường, xã đã tiếp 1.083 lượt công dân; riêng 6 tháng đầu năm 2018, tiếp 518 lượt công dân (tăng 46 lượt so với cùng kỳ).

Buổi tiếp công dân ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bà Vi Thị Quỳnh Mai, Chánh Thanh tra thành phố cho biết: Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, phường, xã trong công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư của công dân. Cán bộ phòng đã áp dụng các sáng kiến: “Giải pháp cải cách hành chính trong giải quyết khiếu nại”, “Giải pháp cập nhật và tra cứu các quy định của pháp luật để áp dụng giải quyết công việc”, từ đó xem xét xác minh cụ thể, đề xuất hướng giải quyết đơn thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của công dân; chú trọng giải thích pháp luật, vận động công dân rút đơn khiếu nại trong nhiều trường hợp.

Nội dung phản ánh của các đơn thư chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Không chỉ giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ở thành phố mà tại các xã, phường cũng chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo thẩm quyền. Trao đổi với ông Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ được biết: lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể phường cũng tham gia tiếp công dân định kỳ thứ 2 và thứ 6 hằng tuần, đồng thời linh hoạt tiếp công dân trong các trường hợp nhân dân có bức xúc, muốn đề đạt nguyện vọng. Nhằm giải quyết đơn thư nhanh gọn, chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo công chức, cán bộ có chuyên môn tham mưu xử lý đơn thư; đồng thời trực tiếp đến gia đình hòa giải, vận động người dân rút đơn, giải quyết vụ việc tranh chấp giữa hai bên. Nhờ đó năm 2017, tỷ lệ giải quyết đơn thư của phường đạt 100%, riêng 6 tháng đầu năm 2018, phường đã tiếp nhận 43 đơn đề nghị và tố cáo, trong đó 5 đơn không thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 37/38 đơn và vận động 4 trường hợp rút đơn.

Bằng sự nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nên năm 2017 UBND thành phố và UBND các phường, xã đã giải quyết 620/634 đơn (trong đó có 569 đề nghị, 42 khiếu nại, 9 tố cáo), đạt 97,8%, vượt 2,8% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 1,39%  so với năm 2016.  Riêng 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 86,3% và phấn đấu đến hết năm 2018 đạt từ 96% trở lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như: việc ghi chép sổ tiếp công dân chưa đầy đủ đúng quy định; tố cáo chưa đúng trình tự thủ tục; giải quyết một số vụ việc còn chậm… Trong thời gian tới, UBND thành phố  tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân; khắc phục hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

DƯƠNG DUYÊN