Thứ năm,  13/08/2020

Ban Kinh tế T.Ư cần làm tốt hơn công tác tham mưu về kinh tế – xã hội

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, làm việc với Ban Kinh tế T.Ư.Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ đã báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện công tác năm 2013 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Trong điều kiện mới tái lập, Ban Kinh tế T.Ư vừa xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, nhân sự, vừa thực hiện toàn diện năm nhóm nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

 

Nhấn mạnh việc tái lập Ban Kinh tế T.Ư là cần thiết, phù hợp thực tiễn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Kinh tế T.Ư, nhất là nỗ lực trong kiện toàn bộ máy, thực hiện chức năng nhiệm vụ được T.Ư giao trong công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng về các chính sách kinh tế – xã hội. Thủ tướng cũng lưu ý, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Kinh tế T.Ư phải nỗ lực hơn nữa để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về lĩnh vực kinh tế – xã hội. Theo đó, cần thể hiện vai trò chủ trì, huy động các cơ quan, các nhà khoa học tâm huyết, có trách nhiệm với đất nước để hiến kế, đóng góp cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách những giải pháp hay, thiết thực để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Đồng thời, rà soát, có quy chế phối hợp các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Kinh tế T.Ư tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) và đề xuất nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020), đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Kinh tế T.Ư với vai trò cơ quan chủ trì đề án. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng đất nước XHCN, thì kinh tế là trung tâm, do vậy, việc tổng kết có vai trò hết sức quan trọng. Việc tổng kết lần này cần làm sâu sắc thêm nhận thức, nội hàm, phạm trù của kinh tế thị trường định hướng XHCN.Kinh tế thị trường trước hết phải thực hiện đầy đủ quy luật của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa là dùng công cụ, chính sách để điều tiết, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội … Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế T.Ư trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề án trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Nhandan.vn