Thứ năm,  13/08/2020
Hội đàm Lạng Sơn – Quảng Tây:

Thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế biên giới

LSO-Sáng 20/3/2014, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã hội đàm với đoàn công tác của Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc do ông Mã Kế Hiến, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, về việc thúc đẩy xây dựng hợp tác kinh tế khu vực biên giới Lạng Sơn – Quảng Tây.
Toàn cảnh buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng chia sẻ những thông tin trong quá trình xây dựng khu vực kinh tế biên giới và thảo luận để có thể thống nhất những vấn đề quan trọng như diện tích quy hoạch, mô hình hợp tác, lĩnh vực và nội dung hợp tác, cơ cấu quản lý, chính sách và biện pháp phát triển, hợp tác giám quản…Về phía Lạng Sơn, trong những năm qua luôn chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như hoàn thiện cơ chế quản lý đối với khu vực kinh tế biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Trong đó, ưu tiên xây dựng Khu Hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng – Bằng Tường. Qua đó, tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu phi thuế quan, khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất 1 với tổng diện tích 4,47 km2. Cùng với đó đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng như: đấu nối đường bộ tại các cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài, Cốc Nam – Lũng Vài, nâng cấp đường tránh Quốc lộ 4A, đường Cổng Trắng – Tà Lài… tạo tiền đề để kết nối giao thông nội bộ trong Khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng.

Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ thường xuyên thông tin và tiếp tục tổ chức các buổi gặp mặt để cùng thảo luận kỹ hơn nữa về việc phối hợp xây dựng hợp tác kinh tế khu vực biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.

ANH DŨNG