Thứ ba,  28/01/2020

Xây dựng Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

Chiều 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý, nghe các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Đề án.

Theo Đề án do Bộ Nội vụ xây dựng, thí điểm áp dụng đối với một số chức danh từ Thứ trưởng và tương đương trở xuống đến cấp phòng một số cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức đoàn thể của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Người được bố trí tập sự phải là người trong diện quy hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm phải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Không đưa vào tập sự lãnh đạo, quản lý những trường hợp đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị kỷ luật. Đề án cũng quy định trách nhiệm, chính sách đối với người tập sự, nội dung tập sự.

Theo kế hoạch, Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý sẽ triển khai từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2018, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện cơ sở pháp lý để áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị vào cuối năm 2018.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng trong chuẩn bị Đề án; tập sự lãnh đạo, quản lý là vấn đề mới và khó, cần nghiên cứu kỹ về phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, trách nhiệm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị.

Theo Nhandan.vn