Thứ ba, 25/06/2019

Khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

LSO-Sáng nay (12/7), HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ tám. Dự kỳ họp có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp tập trung bàn và quyết định những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện những nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao vai trò trách nhiệm, nghiên cứu và bổ sung, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình để kỳ họp xem xét thông qua.

Trong phiên khai mạc, đại biểu đã nghe các báo cáo: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, đến thời điểm báo cáo, trong tổng số 81 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo số 607/HĐND-VP có 29 kiến nghị đã giải quyết xong, 33 kiến nghị đang giải quyết, 19 kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề  nghị: HĐND tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ thành các nghị quyết phù hợp, sát tình hình thực tế của địa phương và xu thế phát triển, bảo đảm tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện ở các cấp. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND, nhất là các nghị quyết quy phạm pháp luật cần phải bảo đảm quy trình, thủ tục theo luật định. Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách theo quy định, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của nhân dân. HĐND, các ban của HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, các vấn đề quan trọng của địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, hoạt động tiếp xúc cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên gắn bó với nhân dân, kịp thời, sâu sát nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe và nghiên cứu 57 báo cáo, tờ trình, thuyết trình của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, chủ tọa kỳ họp đã gợi ý một số vấn đề thảo luận trong ngày làm việc thứ hai.

THANH HUYỀN – NGỌC HIẾU