Thứ bảy, 23/02/2019

Bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

LSO-Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (13/7), Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018. HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Qua hoạt động chất vấn, những nhóm vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể như: ý kiến về tranh chấp đất lâm nghiệp giữa một số hộ dân xã Thái Bình, huyện Đình Lập và Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc – SHINEC; vấn đề rác thải sau mỗi kỳ nghỉ lễ tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; quản lý khuôn viên cảnh quan di tích Chùa Tiên, phường Chi Lăng; quản lý khu vực hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh (thành phố Lạng Sơn); tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng; giải trình tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm; báo cáo việc thực hiện các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh; giải trình tiến độ thi công cầu Kỳ Cùng; công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Lạng Sơn… Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề. Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời chất vấn đã nắm bắt yêu cầu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách; trả lời thẳng vào vấn đề được hỏi, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đưa ra giải pháp và hướng khắc phục những hạn chế, bất cập.


Chủ tọa điều hành phiên họp chất vấn tại hội trường

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị những vấn đề quan trọng. Đồng thời thông qua 19 nghị quyết về tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án 6 tháng cuối năm 2018; ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn tỉnh, tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân cùng thực hiện nghị quyết. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, mỗi đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, sớm tổ chức triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh trong cơ quan, đơn vị mình và vận động nhân dân cùng thực hiện.                               

  THANH HUYỀN – NGỌC HIẾU