Thứ hai, 18/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Văn Quan khóa XIX

LSO-Trong 2 ngày 17 và 18/7/2018, HĐND huyện Văn Quan khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ tám. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại kỳ họp.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp tám, HĐND tỉnh khóa XVI; nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia…


Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời biểu dương kết quả của cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐND huyện; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thay đổi tư duy về sản xuất nông lâm nghiệp, giá trị của sản phẩm, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp; chủ động, linh hoạt, tạo sự kết nối giữa các phòng, ban trong huyện và giữa huyện với các sở, ngành của tỉnh trong phối hợp giải quyết công việc; đảm bảo thu ngân sách theo kế hoạch đề ra, một số xã không đạt phải làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp…

Kỳ họp tập trung thảo luận các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội; chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm; kỳ họp biểu quyết, thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018.

NÔNG ĐÌNH QUANG