Thứ sáu, 22/02/2019

Hội thảo lần 2 góp ý kiến vào bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1930 – 1985”

LSO-Sáng nay (19/7), Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội thảo lần 2 lấy ý kiến đóng góp vào bản thảo cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1930 – 1985. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1. Nội dung bổ sung vào bản thảo lần 2 gồm các sự kiện lịch sử quan trọng chưa được đề cập hoặc đề cập còn hạn chế như: hoạt động chỉ đạo của Trung ương Đảng; vai trò của đồng chí Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri đối với sự phát triển của phong trào cách mạng Lạng Sơn; sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với khôi phục kinh tế – xã hội, xây dựng tuyến phòng thủ biên giới từ năm 1979 – 1985… Sau khi ban hành công văn xin ý kiến của các cơ quan, cá nhân góp ý vào bản thảo lần 2, Ban Biên soạn đã chỉnh sửa, rà soát, giảm lược các nội dung trùng lặp, chỉnh sửa chính tả, văn phong cho phù hợp. Dung lượng bản thảo lần 3 để đưa ra thảo luận tại Hội thảo lần 2 là 305 trang.

Tại hội thảo, đã có 10 lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp cho bản thảo cuốn sách. Trong đó tập trung làm rõ các vấn đề như: viết rõ ý một số câu; cắt gọn lại nội dung; nên có phụ lục các chiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh qua các thời kỳ; bổ sung chức danh các đồng chí tỉnh uỷ viên; chỉnh sửa một số địa danh, tên nhân vật và các sự kiện lịch sử cho chính xác; đưa thêm các nhân vật lịch sử của tỉnh giai đoạn 1930 – 1945 vào phụ lục…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng đây là những ý kiến hết sức trách nhiệm, sâu sắc, xác đáng, là cơ sở để Ban Biên soạn hoàn thiện cuốn sách. Đồng chí chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban Biên soạn tích cực thu thập thêm thông tin để làm rõ nội dung, xác thực lại thông tin cho chính xác. Đồng thời mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu để cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 – 1985 đầy đủ, khoa học. Sau khi có điều chỉnh, bổ sung, cuốn sách sẽ được trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi xuất bản.

THANH MAI