Thứ sáu, 22/02/2019

Bắc Sơn: Cụ thể hóa Chỉ thị 10

LSO- Thực hiện Chỉ thị 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Bắc Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa cách thức tổ chức, triển khai thực hiện.

Chỉ thị 10 tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng; trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ; trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải chuẩn bị kỹ nội dung; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề…

Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Để các chi, đảng bộ trực thuộc nắm được nội dung, khi chỉ thị được ban hành, chúng tôi đã tổ chức quán triệt,  sao gửi nội dung Chỉ thị 10 đến từng tổ chức cơ sở đảng. Đó là căn cứ để các chi, đảng bộ nắm, từ đó cấp ủy các cấp đôn đốc thực hiện, triển khai rộng rãi.

Ông Dương Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Vĩnh cho biết: Đảng ủy thường xuyên giám sát chặt chẽ tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết, do đó nền nếp, nội dung sinh hoạt từng bước được phát huy có hiệu quả. Nội dung sinh hoạt bám sát theo hướng dẫn của cấp trên như: thông tin thời sự phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Sơn (bên trái) hướng dẫn đảng ủy viên triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm dự sinh hoạt chi bộ

Căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù riêng của từng loại hình cơ sở đảng, việc sinh hoạt chi bộ được linh hoạt tổ chức vào các thời gian khác nhau. Ví dụ như các chi bộ trường học chủ yếu sinh hoạt vào giờ hành chính, các chi bộ thôn sinh hoạt vào buổi tối, nội dung, trình tự các bước sinh hoạt đều được thực hiện đúng quy định… Theo đánh giá, các chi bộ đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng lịch đăng ký với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 95%.

Như Đảng ủy xã Vũ Sơn luôn quan tâm hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị 10. Hằng tháng, Thường trực Đảng ủy, các Đảng ủy viên xuống cơ sở cùng dự sinh hoạt chi bộ theo phân công để nắm tình hình, cùng tham gia tháo gỡ từng việc, do đó chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên đều phấn khởi, tạo được sự đồng thuận cao khi giải quyết công việc chung, không còn tình trạng chủ tọa “độc thoại”, tạo không khí cởi mở để mọi người cùng tham gia thảo luận.

Anh Lương Phú Ngự, thôn Nà Rộng cho biết: Khi bàn bạc vấn đề xây dựng nhà văn hóa thôn, nhờ thảo luận, đóng góp ý kiến nên tôi và mọi người được bày tỏ quan điểm, chúng tôi hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa nên ai cũng đồng thuận với mức đóng góp và phương án thực hiện.

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết thêm: Qua theo dõi, các chi, đảng bộ trực thuộc đều duy trì chế độ sinh hoạt 12 kỳ/năm, ngoài ra còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề riêng biệt và lồng ghép, trung bình đạt 2 – 3 kỳ/năm; thảo luận và ban hành nghị quyết, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; đảm bảo mỗi kỳ sinh hoạt của tất cả các chi bộ có từ 85-90% đảng viên tham dự. Năm 2017, toàn huyện có 33/55 chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt Chỉ thị 10. Phấn đấu hằng năm nâng dần đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đồng thời sẽ quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên…

THANH MAI