Thứ sáu, 22/02/2019

Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

LSO-Chiều 31/7/2018, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổ trưởng Tổ Công tác số 2 của Đoàn giám sát làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn. Dự buổi làm việc về phía tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn báo cáo với Đoàn công tác về việc thực hiện 3 nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: tình hình triển khai quán triệt, học tập; tình hình thể chế hóa và kết quả thực hiện các nghị quyết.

Theo đó, công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII được tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, với tỉ lệ tham gia học tập ở cấp tỉnh đạt 91,52%; ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt 98,53%; cấp cơ sở đạt 97,63%. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau quán triệt, triển khai, học tập, tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm thực hiện hiệu quả phù hợp với các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng. Tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ thêm về những mặt được, chưa được trong triển khai quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các nghị quyết.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lạng Sơn có 80% diện tích đất là đồi núi, do đó quỹ đất nhỏ, xuất đầu tư lớn nên khó thu hút đầu tư, nhưng trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về phát triển kinh tế thị trường, hàng hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu, về hội nhập kinh tế quốc tế; rà soát điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… nên tình hình chính trị địa bàn ổn định, kinh tế – xã hội có bước phát triển khá toàn diện…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh quan tâm quy hoạch kinh tế vùng để khai thác tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế nhưng phải bền vững và gắn với việc củng cố quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế kinh tế cửa khẩu, làm tốt quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm chất lượng, quy mô của doanh nghiệp; phát triển, nâng cao hiệu quả tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đi vào cuộc sống.

Phùng Khiêm