Chủ nhật,  12/07/2020

MTTQ Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Ngày 19/5, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Bức điện có đoạn viết: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc được biết tin các đồng chí: Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thoong-băn Sẻng-a-phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh; đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; đồng chí Xu-căn Mạ-hả-lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư – Đô trưởng Viêng-chăn cùng một số cán bộ đã gặp tai nạn máy nay và từ trần trên đường đi công tác.

Đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và cũng là mất mát lớn của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mất đi những người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết, suốt đời quan tâm, tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia đình các đồng chí Đuông-chay Phi-chít, đồng chí Thoong-băn Sẻng-a-phon, đồng chí Xổm-bun-khẳn, đồng chí Xu-căn Mạ hả-lạt lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào ngày càng thịnh vượng.

Theo Dangcongsan.vn