Chủ nhật,  12/07/2020

Kiểm tra công tác kỹ thuật Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp

Trong giai đoạn 2010-2014, trường đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật.
Chiều 19/5, tại Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Kỹ thuật do Thiếu tướng Vũ Xuân Bình – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật của Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp, giai đoạn 2010-2014.

Trong giai đoạn 2010-2014, trường đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật; quản lý tốt đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về số lượng, chất lượng; ngân sách kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, chi tiêu, cấp phát đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; công tác kiểm tra an toàn, bảo hộ lao động thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyết đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; công tác khoa học công nghệ môi trường được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, chất lượng tốt; có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả trong công tác kỹ thuật, huấn luyện – đào tạo và sẵn sàng chiến đấu.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và thực trạng tình hình công tác kỹ thuật cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu của Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp, đặc biệt là công tác sắp xếp kho tàng, hệ thống sổ sách, mẫu biểu cũng như công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, vững chắc; thường xuyên nắm chắc chất lượng tình trạng đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị cần giải quyết trước mắt cũng như lâu dài của nhà trường với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Theo VOV.vn