Thứ năm,  26/11/2020

Đồng chí Lê Hồng Anh thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao

Ngày 19/5/2014, Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã đến thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI; nhấn mạnh trọng tâm triển khai công tác của Bộ Ngoại giao trong những năm qua và hiện nay là góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh triển khai chủ trương Hội nhập quốc tế sâu rộng; triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại nhằm đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trước những diễn biến nghiêm trọng, phức tạp trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, triển khai các biện pháp đấu tranh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực những năm qua chuyển biến nhanh và phức tạp, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XI, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác của ngành ngoại giao trong những năm qua; đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, chính sách, phương châm đối ngoại; tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn đối ngoại trong 30 năm đổi mới, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng các chủ trương lớn về đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác ngoại giao phải nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, Nhà nước thống nhất quản lý đối ngoại; cần luôn coi trọng công tác Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao.

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp đấu tranh ngoại giao vừa tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của quốc tế; vừa kiên trì, kiên quyết, và khôn khéo bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo Dangcongsan.vn