Thứ hai,  25/05/2020

Nhất trí giao Bộ GT-VT quyết định đóng, mở sân bay chuyên dùng

Bộ Giao thông – Vận tải sẽ chịu trách nhiệm quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Là một trong số những dự án luật được Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 (gồm 202 điều), sẽ được sửa đổi, bổ sung 46 Điều, tập trung vào một số nội dung chính: quy định Nhà chức trách hàng không, thanh tra hàng không, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng, đảm bảo an ninh hàng không… nhằm đạt mục tiêu tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng không dân dụng, bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Ảnh minh họa

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật (UBPL) nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam theo tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu theo tờ trình của Chính phủ, cần xác định rõ vai trò, yêu cầu phát triển hàng không dân dụng trong thời gian tới, nhất là trong mối quan hệ với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không dân dụng; xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của Bộ Giao thông – Vận tải và các bộ, ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động hàng không dân dụng. Việc xây dựng, sử dụng sân bay, cảng hàng không cũng cần được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá rõ thực trạng, từ đó có biện pháp quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống sân bay phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ đất nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh phân tán nguồn lực.

Về nội dung “Bộ Giao thông – Vận tải quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng” được quy định ở khoản 6 Điều 49, UBPL cho rằng, trong xu thế phát triển của đất nước và quá trình hội nhập,sân bay chuyên dùng đang ngày càng có đóng góp quan trọng trong hoạt động vận tải, phục vụ cho nhiều mục đích, đối tượng như bệnh viện, thể thao, du lịch, giàn khoan, nhà cao tầng, cứu nạn hoặc bãi đáp tạm thời cho chuyến bay khi thực hiện hoạt động hàng không chung.

Do đó, UBPL nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc giao thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng cho Bộ Giao thông – Vận tải nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của hàng không dân dụng và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Các yêu cầu về quốc phòng, an ninh sẽ được bảo đảm qua sự phối hợp, thống nhất ý kiến giữa Bộ Giao thông – Vận tải và Bộ Quốc phòng như đã được quy định trong dự thảo Luật.

Tuy nhiên, UBPL cũng đề nghị cần nghiên cứu quy định ngay trong Luật trường hợp và điều kiện, trình tự, thủ tụcmở, đóng sân bay chuyên dùng; nguyên tắc phối hợp giữa Bộ Giao thông – Vận tải với Bộ Quốc phòng trong việc mở, đóng sân bay chuyên dùng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi.

Tán thành với quy định của Dự thảo Luật giao Bộ Giao thông Vận tải quy định giá đối với giá dịch vụ cất cách, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; giá phục vụ hành khách; giá an ninh hàng không tăng cường và giá điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý trên cơ sở phương pháp định giá theo quy định của Bộ Tài chính (khoản 4 Điều 11), Ủy ban Pháp luật cho rằng quy định như vậy không trái với quy định của Luật giá. Hiện nay, giá một số dịch vụ hàng không ở nước ta khá cao, trong đó có nguyên nhân doanh nghiệp phải chi phí nhiều tạo ra giá thành cao. Do đó, cần có biện pháp quản lý, kiểm soát đồng bộ của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, xử lý kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá các dịch vụ hàng không một cách hợp lý.

Theo VOV.vn