Thứ bảy,  19/09/2020
Văn Quan:

Triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

LSO-Ngày 22/5/2014, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự hội nghị có trên 100 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo UBND huyện; các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và 24 xã, thị trấn trấn địa bàn huyện. 

 
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến về những nội dụng cơ bản của Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP, ngày 24/10/2013 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc liên quan đến thực hiện các quy định liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn. Sau hội nghị này, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên nước và trách nhiệm trong khai thác, sử dụng nước.

XUÂN HƯƠNG