Thứ năm,  01/10/2020

Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật nhà ở (sửa đổi)

Quốc hội cho ý kiến vào 2 dự án luật: Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, hôm nay (24/5), Quốc hội làm việc tại hội trường, cho ý kiến vào 2 dự án luật: Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 2 dự  thảo Luật là: Luật xây dựng (sửa đổi) và Luật đầu tư công.

Trong phiên làm việc hôm qua, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014; và về Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò điều hành của Chính phủ và cho rằng: Tình hình kinh tế vĩ mô đang đi đúng hướng; hiệu quả đầu tư có sự cải tiến. Cán cân thương mại trong hai năm gần đây đã chuyển sang xuất siêu, từ đó góp phần cải thiện cán cân vãng lai.

Lạm phát cơ bản được kiềm chế; thị trường chứng khoán được phục hồi; thể chế được hoàn thiện dần, góp phần tái cơ cấu trong đầu tư công, tái cơ cấu trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: số lượng doanh nghiệp giải thể tăng; bội chi ngân sách tăng; tổng cầu tăng rất chậm.

Cũng trong chiều qua, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Theo VOV.vn