Thứ hai,  06/04/2020

Thông cáo số 5 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 24-5-2014, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp

Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

– Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Quản lý vật liệu xây dựng;

– Điều kiện, năng lực của chủ đầu tư;

– Các quy định về xây dựng công trình;

– Quy hoạch xây dựng;

– Cấp giấy phép xây dựng;

– Hợp đồng xây dựng;

– Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng;

– Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng;

– Hội đồng và nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

– Trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước, thanh tra, kiểm tra… trong hoạt động xây dựng…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

– Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đầu tư công. Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Nguyên tắc quản lý đầu tư công;

– Hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP);

– Tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công;

– Quy trình xem xét, phê duyệt dự án đầu tư công;

– Phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án;

– Kế hoạch đầu tư trung hạn;

– Công khai, minh bạch và giám sát của cộng đồng trong đầu tư công.

Chủ nhật, ngày 25-5-2014, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 26-5-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Theo Nhandan