Chủ nhật,  29/03/2020

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 26/5/2014, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Nội dung 1:

Quốc hội đã nghe : Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc họi Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Nội dung 2:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phá sản (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Sự cần thiết ban hành luật; Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Về thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản của Tòa án nhân dân; Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản; Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; Chế định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 42); Giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị, quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp về nội dung: Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp về nội dung:

Quốc hội thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Trong buổi làm việc, đã có 18 đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Tình trạng nợ đọng các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật; Việc gửi tài liệu của một số dự án luật không đúng thời gian theo quy định; Về cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật; Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay; Dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2014; Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; các biện pháp đảm bảo thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh…

Thứ ba, ngày 27/5/2014, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Theo Dangcongsan.vn