Thứ hai,  23/11/2020

Thông cáo số 8 kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28-5, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Buổi chiều, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp:

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 21 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Về phạm vi công chứng;

– Về nguyên tắc hành nghề công chứng;

– Về công chứng viên, tuổi hành nghề công chứng;

– Về tổ chức hành nghề công chứng;

– Về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên;

– Về bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng;

– Về tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên;

– Về thủ tục chứng nhận bản dịch giấy tờ;

– Quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng…

Thứ năm, ngày 29-5-2014, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Theo Nhandan.vn