Thứ ba,  31/03/2020

Chuyển biến sau ba năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Văn Quan

LSO- Sau ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Văn Quan đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở đường vào xã Tràng Phái, huyện Văn Quan    

Đồng chí Nguyễn Văn Quan, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Quan cho biết: với mong muốn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, ban hành các quyết định, chỉ đạo 24/24 xã, thị trấn thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở, ban hành quy chế hoạt động cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo xã Tràng Phái, Trung tâm Y tế và Phòng Tài chính tài chính huyện làm điểm để từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng  việc “làm theo” Bác trong toàn huyện.

Theo đó, ở các đơn vị được chọn làm điểm đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình. Chẳng hạn trong việc chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng đơn vị, chi bộ đã hướng dẫn các đơn vị tự nghiên cứu xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù và chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, để thuận lợi trong triển khai thực hiện và đánh giá, tránh sự chồng chéo, hình thức, thực hiện không hiệu quả. Đối với xã Tràng Phái, Đảng bộ xã đã bám sát khẩu hiệu “gương mẫu gần dân lắng nghe để hiểu tâm nguyện của dân, tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân”…Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, bởi vậy xã tập trung chỉ đạo gắn kết chặt chẽ giữa việc tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội, với những nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Trong đó, chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ ở 100% chi bộ nông thôn. Qua kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy tại xã đã có đánh giá: ‘việc tổ chức sinh hoạt ở chi bộ nông thôn có chuyển biến tích cực, nếu trước đây sinh hoạt cho bộ chỉ đơn thuần triển khai văn bản cấp trên, thì sau khi thực hiện Chỉ thị 03, chi bộ đã kết hợp nhận xét, đánh giá kết quả tháng trước, định hướng công tác tháng này và thảo luận đề ra biện pháp thực hiện sao cho hiệu quả nhất’’. Từ đó, làm cho bộ mặt nông thôn xã nhà ngày thêm khởi sắc, hiện xã thực hiện đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát triển sản xuất công nghiệp địa phương ở xã Khánh Khê, huyện Văn Quan       

Còn ở Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch đã đưa học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, như: đảm bảo tham mưu một cách hiệu quả về quản lý kinh phí, trong đăng ký kinh doanh thực hiện đơn giản hóa thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; trong quyết toán xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện quyết toán theo thực tế thi công công trình. Đồng thời, chi bộ còn thực hiện tiết kiệm điện, mực, giấy in, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng… Với Chi bộ Trung tâm Y tế huyện, đã có các biện pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 03 phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của ngành y tế. Ví như, trong rất nhiều nội dung hoạt động của ngành, chi bộ đặc biệt quan tâm đến y đức và y thuật. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công chức, viên chức ngành y tế được cụ thể bằng các công việc hằng ngày. Từ việc “làm theo” gương Bác, đã có tác động tích cực, cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nội quy, quy định, thái độ thực thi công vụ; kết quả bình xét hàng năm của cán bộ, đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được nâng lên, từ 2012 đến nay, chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.

Nhằm đưa Chỉ thị 03 thật sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, 3 năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đều xây dựng và duy trì nội dung học tập chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đảng và của các cơ quan; coi là căn cứ để kiểm điểm đánh giá thi đua hằng năm. Ở các cơ quan đơn vị, chi đảng bộ đều tiến hành rà soát, bổ sung xây dựng, đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo gương Bác khá cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế đạt 100%. Cùng với đó, việc tổ chức triển khai chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” đã được các chi, đảng bộ thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào, cuộc vận động của từng ngành, lĩnh vực. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức chính trị cũng như hoạt động thực tiễn của mỗi tổ chức cá nhân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện hằng năm có mức tăng trưởng khá (9,5%); văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Qua 3năm triển khai Chỉ thị 03 đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác như: Trường THPT Lương Văn Tri luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chi bộ phố Đức Hinh (thị trấn Văn Quan) được UBND tỉnh tặng bằng khen 2 năm thực hiện tốt Chỉ thị 03; có 20 hộ gia đình tiêu biểu hiến hơn 17.000 m2 đất để xây dựng trường học và làm đường giao thông nông thôn ở địa phương.

Thời gian tới, để đưa phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn nữa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức. Lựa chọn những vấn đề bức xúc ở địa phương để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo lộ trình; gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

HỒ XUÂN HƯƠNG