Chủ nhật,  05/04/2020

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới.

Sáng nay (29/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.

Tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới như: quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh; quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và xem xét quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

 

Trong đó, việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh được coi là một công cụ quản lý quan trọng, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở định hướng phát triển vùng, tổ chức không gian vùng, các tiểu vùng và phân khu; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; lựa chọn các ngành nghề, lĩnh vực, dự án được ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương trong vùng, tiểu vùng, phân khu…

Qua đó đáp ứng mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Ninh…

Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đều là những ý kiến đã được chuẩn bị kỹ và đều lấy ý kiến tham gia của các cấp của các huyện, thị xã, thành phố. Những ý kiến đó đều có sự tư vấn của nước ngoài để sau kỳ họp có thể hoàn chỉnh một bản quy hoạch chất lượng nhất, có tính thực tế nhất, sẽ công khai cho nhân dân biết và đưa thành một mô hình trong cung triển lãm kế hoạch. Đó là một sản phẩm trí tuệ của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh vì một thế hệ lâu dài”.

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31/5./.

Theo VOV