Chủ nhật,  29/03/2020

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết quan tâm vấn đề Biển Đông

Chiều 29/5, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 17 Phong trào Không liên kết (NAM) đã bế mạc tại Thủ đô Algiers của Algeria với việc thông qua Văn kiện cuối cùng. Đồng thời Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố Algiers về “Tăng cường đoàn kết vì Hòa bình và Thịnh vượng”, Tuyên bố Giải trừ hạt nhân, Tuyên bố về công nghệ Thông tin và Truyền thông, và Tuyên bố về vấn đề Palestine.

Trước những thách thức chính trị, xã hội, kinh tế, tài chính, môi trường đang ảnh hưởng đến các nước thành viên, Hội nghị khẳng định tiếp tục kiên định các nguyên tắc cơ bản của Phong trào và luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp cụ thể trong nhiều lĩnh vực của đời sống quốc tế để phối hợp hành động giữa các nước thành viên.

Trong quá trình thảo luận về Văn kiện tại các phiên họp của Hội nghị, vấn đề Biển Đông đã thu hút nhiều sự quan tâm, trao đổi của các đoàn đại biểu. Việt Nam đã cùng các nước ASEAN đưa ra các đề nghị nhằm cập nhật về những tiến triển trong hợp tác ở Đông Nam Á cùng các diễn biến mới ở Biển Đông. Tại Văn kiện cuối cùng, các Bộ trưởng đã khẳng định lại lời kêu gọi giải quyết các tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; ủng hộ các nguyên tắc trong Tuyên bố năm 1992 của ASEAN, Tuyên bố năm 2002 về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) như một bước quan trọng tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tiếp tục khẳng định tôn trọng và cam kết đảm bảo tự do hàng hải và bay trên vùng trời ở Biển Đông dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Các đề nghị của Việt Nam và các nước ASEAN về cập nhật tình hình đã được Hội nghị ủng hộ bổ sung vào Văn kiện, trong đó có nội dung đề cập đến Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 vừa diễn ra từ ngày 10-11/5/2014 tại Nay Pyi Taw, Myanmar.

Theo CPV