Thứ năm, 21/02/2019
Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Chất vấn hai nhóm vấn đề

Theo kế hoạch, phiên họp thứ 26 (từ ngày 8 đến 13-8-2018), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề. 

Nhóm vấn đề thứ nhất là việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số…

Nhóm vấn đề thứ hai là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy…

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành.

* Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 26 và 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo.

Trong đó, với phiên họp thứ 26 (từ ngày 8 đến 13-8-2018), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn giám sát của Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt…

Đối với phiên họp thứ 27 (từ ngày 10 đến 19-9-2018), Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các bộ: Quốc phòng, Công an chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2018…

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020…

Ngoài ra, tại hai phiên họp, các bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ… báo cáo về một số vấn đề liên quan đến xây dựng luật.

Theo Hanoimoi