Thứ tư,  12/08/2020

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị tại Bình Phước

Ngày 30-5, Đoàn công tác của Văn phòng T.Ư Đảng do đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng T.Ư làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc tại tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía nam.

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy Bình Phước đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: đánh giá thực hiện chương trình đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp và dịch vụ; chương trình đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực… Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Từ kết quả khảo sát, Đoàn công tác cũng thống nhất, chỉ rõ: Bình Phước là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người khá cao so nhiều địa phương trong vùng. Tuy nhiên, hạ tầng, kinh tế – xã hội của tỉnh còn kém so nhiều địa phương khác. Cơ cấu đào tạo nghề chưa tốt, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn thiếu, rất khó khăn cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Bình Phước là thủ phủ cây cao-su, nên tỉnh cần có chính sách nghiên cứu, quy hoạch xây dựng một khu công nghiệp chuyên chế biến sâu các sản phẩm làm từ cao-su, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Theo Nhandan