Thứ hai, 18/02/2019

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LSO-Chiều nay (7/8), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở NN&PTNN đã tích cực, chủ động trong tham mưu, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn được thực hiện hiệu quả; công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp được quan tâm; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết, trong đó nổi bật là đưa trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại 9 hợp tác xã trên địa bàn; hỗ trợ, thành lập mới 14 hợp tác xã, xây dựng 6 mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, sở đã chủ động trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu nhiệm vụ khác cũng được tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả cụ thể. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông-xuân được 49,8 nghìn héc ta, đạt 96% kế hoạch và bằng 99,4% cùng kỳ; tính đến ngày 5/8, tổng diện tích gieo cấy lúa mùa trên địa bàn tỉnh ước đạt 33.300 ha, trồng ngô ước đạt 5.000 ha. Lĩnh vực chăn nuôi có tín hiệu phục hồi và phát triển; các hoạt động dịch vụ nông nghiệp tiếp tục được tăng cường; trồng rừng được 7.643,5ha, đạt 84,9% kế hoạch.…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động 6 tháng đầu năm của ngành nông nghiệp cũng như công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan. Đồng thời thảo luận, đưa ra những đề xuất, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, trong đó quy hoạch chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thông tin, dự báo tình hình; tìm kiếm thị trường; đầu tư xây dựng các mô hình mẫu để nhân rộng; có giải pháp thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; rà soát cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp; thúc đẩy sản xuất hàng hoá, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, người dân với doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền nâng cao và thay đổi nhận thức của cấp uỷ, chính quyền cơ sở và người dân về sản xuất nông nghiệp, sản xuất an toàn, năng suất chất lượng cao; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Đối với xây dựng nông thôn mới, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, không chạy theo thành tích, quan tâm đến chất lượng đời sống của nhân dân.

TÂN AN