Thứ hai, 18/02/2019

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Gia

LSO-Hôm nay (8/8), Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri xã Minh Khai, huyện Bình Gia sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Minh Khai

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám đến cử tri. Theo đó, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 12 – 13/7/2018, tập trung xem xét, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018; bàn và quyết định những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018; ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh…. Kỳ họp đã thảo luận, thông qua 21 nghị quyết; trong đó có 17 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; 2 nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; 2 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh…


Các cử tri xã Minh Khai tham gia buổi tiếp xúc

Tiếp đó, cử tri xã Minh Khai đóng góp 20 ý kiến, mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách vùng, giảm nghèo; đầu tư xây dựng, nâng cấp trường học, nhà văn hóa; mở đường giao thông, nâng cấp đường điện vào các thôn khó khăn; quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công; vấn đề rà soát hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất…

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bình Gia trao đổi, giải đáp, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của tri để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

NÔNG ĐÌNH QUANG