Thứ bảy,  19/10/2019

Quan tâm đến tính chính quy trong xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn

Thảo luận dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) tại phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 10/8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về tính chính quy trong xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc tại kỳ họp thứ 5, vừa qua, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Hiện dự án Luật được xây dựng với bố cục gồm 7 chương, 49 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về vị trí của Công an nhân dân, dự luật xác định: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia  bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân, dự luật nêu rõ quy định là: Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại thảo luận, nhiều ý kiến bảy tỏ đồng tình và tán thành cao với sự cần thiết cần xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, song đề nghị trước mắt bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại một số địa bàn, đồng thời, có phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ Trưởng, Phó công an xã hiện nay theo lộ trình phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện ngân sách, địa bàn, bảo đảm tính khả thi, thống nhất với pháp luật có liên quan; tuy nhiên, việc chuyển đổi nên thực hiện chuyển dần, từng bước, theo lỗ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất nên quy định rõ thời hạn chuyển đổi công an xã sang chính quy trong vòng bao nhiêu năm ngay trong dự thảo Luật. Theo đó, những xã trong thời gian chưa chuyển đổi vẫn áp dụng Pháp lệnh Công an xã.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng mô hình kết hợp giữa lực lượng chính quy và bán chuyên trách để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là một chủ trương lớn, thay đổi hẳn vị trí pháp lý của Công an xã. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi, Ban soạn thảo cần có Báo cáo tổng kết đánh giá tác động một cách toàn diện về vấn đề này; dự báo cụ thể và toàn diện về kinh phí, nguồn lực, biên chế, cơ sở vật chất… cho việc chuyển đổi.

Toàn cảnh phiên họp về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Liên quan đến nội dung xây dựng Công an xã, thị trấn trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân, đại diện cơ quan thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm UBQPAN Võ Trọng Việt cho biết, Thường trực UBQPAN thấy rằng, Khoản 2 Điều 18 dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Chính phủ sẽ quy định cụ thể lộ trình xây dựng Công an xã, thị trấn để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH và để làm rõ cơ sở pháp lý về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đối với Công an xã trong giai đoạn chuyển tiếp, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định về việc áp dụng Pháp lệnh Công an xã và các luật có liên quan. Đồng thời, bổ sung vào điều khoản sửa đổi để sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật có liên quan như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

Đối với nội dung về công nghiệp an ninh, một số ý kiến đề nghị không quy định về công nghiệp an ninh trong dự thảo Luật, mà xây dựng luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Về vấn đề nêu trên, báo cáo về một số vấn đề lớn liên quan đến dự án Luật, Chủ nhiệm UBQPAN Võ Trọng Việt cho biết quy định về công nghiệp an ninh là cần thiết để thể chế quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật mới chỉ có Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, chưa có quy định điều chỉnh về công nghiệp an ninh để làm cơ sở pháp lý thực hiện.

Trên thực tế, Bộ Công an đã triển khai thực hiện một số hoạt động về công nghiệp an ninh. Do đó, dự thảo Luật cần có một số quy định mang tính nguyên tắc về công nghiệp an ninh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, về lâu dài đề nghị Quốc hội cho xây dựng Luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Một số ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo, Ủy ban thẩm tra quan tâm, chủ động triển khai công tác tuyên truyền về dự thảo Luật này đến cử tri và nhân dân cả nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng công an xã, cũng như việc bảo vệ, ổn định an ninh, trật tự ở địa phương; phòng các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc, gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của đất nước.

Ngoài ra một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các nội dung của dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật nói chung; quan tâm chỉnh lý về kỹ thuật lập pháp đối với dự án luật.

Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH. Ngay sau phiên họp, đề nghị Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp, rà soát kỹ các nội dung của dư thảo Luật để hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Đối với các nội dung cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, các cơ quan hữu quan sớm trình Đảng đoàn Quốc hội để chuẩn bị văn bản xin ý kiến Bộ Chính trị./.

Theo baochinhphu