Thứ tư,  26/02/2020

Nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND: Nỗ lực của thành phố

LSO- Thực hiện việc nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả“, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nhất thể hóa tại 2 đơn vị: phường Chi Lăng và xã Quảng Lạc, bước đầu hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: Chủ trương của thành phố là lựa chọn cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, coi đó là khâu quyết định sự thành công trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa. Theo đó, Thành ủy lựa chọn 2 cán bộ đều có trình độ thạc sỹ và đều kinh qua các chức vụ trưởng phòng và tương đương của thành phố, có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và được luân chuyển đảm nhiệm chức danh bí thư phường, xã được hơn một năm nay.

Cách làm của thành phố cũng rất thận trọng, công khai, dân chủ, như: trước khi thực hiện, lãnh đạo thành phố mời cá nhân được giao đảm nhiệm việc nhất thể hóa để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tham khảo ý kiến của ban thường vụ cấp ủy xã, phường về nhân sự sẽ đảm nhiệm. Cách làm này đã nhận được sự đồng tình cao của cấp ủy cơ sở và cá nhân trước khi Thành ủy quyết định phân công nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Đình Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc (người ngồi) trao đổi công việc với cán bộ

Đồng chí Trần Lệnh Trưởng, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, chia sẻ: Bản thân tôi được giao thêm nhiệm vụ chủ tịch UBND từ cuối tháng 6/2018, đây là vinh sự nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn, công việc nhiều lên, tôi sẽ quyết tâm cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảng ủy, UBND thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Là phường có hơn 3 nghìn hộ dân, hơn 17 nghìn nhân khẩu và trên 1.000 đảng viên sinh hoạt tại địa bàn…chính vì vậy, mục tiêu sẽ là tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, an ninh trật tự; phát huy lợi thế về dịch vụ, du lịch; quản lý tốt trật tự đô thị; tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong ban chấp hành, ban thường vụ, tranh thủ sự ủng hộ của các thôn, khối và sự đồng tình của người dân.

Cùng với nhất thể hóa ở phường Chi Lăng, xét thấy có đủ điều kiện về trình độ cán bộ, đầu tháng 7/2018, thành phố đã thực hiện nhất thể hóa đối với xã Quảng Lạc. Đồng chí Phạm Đình Duy, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết: Bản thân tôi rất vinh dự được thành phố giao thêm nhiệm vụ chủ tịch UBND. Cách đây một năm là Trưởng Phòng kinh tế, tôi đã có nhiều năm gắn bó cùng với xã thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy, bản thân rất tự tin khi được giao thêm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Quảng Lạc vẫn là xã có mức sống thấp so với các phường, xã khác của thành phố, trình độ cán bộ xã, thôn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy quyết tâm của xã trong thời gian tới sẽ là tiếp tục thực hiện củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất mà Quảng Lạc có thế mạnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết thêm: Qua theo dõi, các đồng chí được giao nhất thể hóa đều hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu của thành phố từ nay đến năm 2020, đó là thực hiện 50% số đơn vị cấp xã, phường có bí thư đồng thời là chủ tịch UBND. Trong đó, khâu lựa chọn cán bộ để thực hiện nhất thể hóa vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đồng thời, đẩy mạnh việc luân chuyển, bố trí điều động cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

PHÙNG KHIÊM