Chủ nhật,  27/09/2020

Công nhận 30 xã, thị trấn tại Cao Bằng thuộc vùng An toàn khu

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 30 xã, thị trấn của sáu huyện gồm Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên và Bảo Lạc thuộc vùng An toàn khu của T.Ư tại tỉnh Cao Bằng thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Cao Bằng chủ động xây dựng, phê duyệt đề án phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cho các xã thuộc vùng An toàn khu theo đúng quy định, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng. Ðồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ vốn từ ngân sách T.Ư cho tỉnh Cao Bằng thực hiện đề án trên.

Theo Nhandan.vn