Thứ bảy, 23/03/2019

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Ba Sơn

LSO-Chiều nay (15/8), đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Ba Sơn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.


Đồng chí
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã báo cáo tóm tắt kết quả, tình hình thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021” trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng qua, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức 264 buổi PBGDPL cho 11.856 lượt người;  in ấn, cấp phát được 5.743 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; phối hợp với các đoàn thể tổ chức 12 buổi biểu diễn văn nghệ có lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Riêng Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các cuộc tọa đàm như: “Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Xuất Lễ nói không với ma túy” với 400 lượt đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia; “Phụ nữ xã Xuất Lễ chung tay phòng chống tệ nạn ma túy, xây dựng gia đình hạnh phúc” với 174 lượt hội viên tham gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả trong PBGDPL; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào tuyên truyền pháp luật về biên giới, chủ quyền lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương trong PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại 21 xã, thị trấn biên giới; quan tâm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật….

Nhân dịp này, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tặng 20 đầu sách pháp luật cho Đồn Biên phòng Ba Sơn.

DƯƠNG DUYÊN