Thứ ba,  02/03/2021

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 20/6/2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 8, Điều 10, Điều 22 và toàn văn Luật công chứng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội họp riêng để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng để thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thứ 7, ngày 21/6/2014, Quốc hội nghỉ.

Theo CPV