Thứ hai,  18/01/2021

Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Dân tộc tăng cường phối hợp công tác

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020.
 

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tạp chí Cộng sản và Ủy ban Dân tộc
giai đoạn 2014 – 2020 (Ảnh: KS)

Tại Lễ ký kết, PGS. TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ chú trọng vào công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Trọng tâm là công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề… cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Đối với vấn đề tham mưu xây dựng chính sách dân tộc, hai bên nhất trí tăng cường thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó có tiếng nói phản biện đến các nhà hoạch định chính sách sát thực hơn. Từng bước tổng hợp tình hình thực tiễn cơ sở, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 – 2020.

Với các hoạt động xã hội, hai bên sẽ vận động, tài trợ xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ là người dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động biểu dương và tôn vinh tài năng trẻ, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội, ủng hộ giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan báo chí đã đóng vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở nhiều vùng miền, trong đó có vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những địa bàn này còn nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Chính vì vậy, trọng tâm trong công tác dân tộc thời gian tới phải hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống của đồng bào, nhất là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn…

“Tôi đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả với các cơ quan báo chí nói chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Tạp chí Cộng sản trên các lĩnh vực truyền thông và triển khai các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Hai bên sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch phối hợp, cụ thể hóa các nội dung, hoạt động để bảo đảm chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới. Tôi tin tưởng sự phối hợp của hai cơ quan sẽ đạt hiệu quả, đem lại tác động tích cực cho sự phát triển của các dân tộc miền núi, góp phần ổn định, phát triển đất nước” – đồng chí Giàng Seo Phử khẳng định.

Theo CPV