Thứ bảy,  19/09/2020

Bảo đảm an ninh trật tự vùng Tây Bắc

Sáng 21/6, tại Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, chủ trì Hội nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tình hình an ninh vùng Tây Bắc, nhất là 4 tỉnh trên được giữ vững, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần to lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong vùng. Có được những kết quả trên là do sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết nhất trí của đồng bào các dân tộc anh em trong giữ gìn sự ổn định của từng thôn, bản đến các xã, huyện, nhất là khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn còn nhiều khó khăn như các tỉnh vùng Tây Bắc. Đến nay nhiều chính sách an sinh xã hội đã được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, bức tranh phát triển kinh tế-xã hội tại các thôn, bản đang từng bước thay đổi, đồng bào các dân tộc tin tưởng hơn vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đang góp sức xây dựng quê hương thôn, bản ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào các dân tộc trong vùng, đặc biệt là đời sống văn hoá, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân về những luận điệu sai trái của các đối tượng cực đoan, vi phạm pháp luật, kích động nhân dân chống phá đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đó, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội tại 4 tỉnh trên cũng nổi lên một số vấn đề như hoạt động của tổ chức bất hợp pháp lợi dụng lòng tin, nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh để lôi kéo một số bà con dân tộc thiểu số tại số ít thôn, bản ở các địa phương trên, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Hoạt động của tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn bị đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số phản bác, không công nhận. Tuy vậy, do nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn và sự khống chế của một số đối tượng, còn một số ít đồng bào dân tộc thiểu số tin theo các luận điệu dối trá của các tổ chức bất hợp pháp. Do đó, cần thiết nghiêm cấm tổ chức bất hợp pháp, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các đại biểu đề nghị các tỉnh cần tăng cường chăm lo hơn nữa đến đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân không đi theo tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh lôi kéo đồng bào đi theo, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, bố trí cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số hợp lý trong các cấp chính quyền. Mặt khác, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, vai trò của người có uy tín trong thôn, bản. Chủ động nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để các tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.

Theo chinhphu.vn