Thứ hai, 25/03/2019

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 100 đại biểu HĐND

LSO-Hôm nay (16/8), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, thành viên các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND và các ban HĐND huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên văn phòng HĐND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, 100 học viên được truyền đạt về một số chuyên đề về kỹ năng của người đại biểu dân cử như: HĐND trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; kỹ năng giám sát về thực hiện Luật Đầu tư công và thực hiện ngân sách địa phương; giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND; kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách xã hội.


Ông Bùi Đức Thụ, nguyên Phó Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội
thông tin chuyên đề “HĐND trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ,
điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tập trung theo dõi, tích cực trao đổi, thảo luận và tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

  NGỌC HIẾU