Thứ bảy,  26/09/2020

THÔNG CÁO SỐ 27 KỲ HỌP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ngày 23-6-2014, Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã biểu quyết thông qua một số điều (bao gồm: Điều 14 về hệ thống tổ chức hải quan, Điều 77 về kiểm tra sau thông quan, Điều 89 về thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) và toàn bộ Luật Hải quan (sửa đổi).

Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Trong buổi thảo luận đã có 23 đại biểu QH phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ;

– Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

– Lĩnh vực, địa bàn đầu tư;

– Ưu đãi đầu tư;

– Phạm vi các dự án phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định thủ tục thông báo đầu tư;

– Thẩm quyền quyết định đầu tư trong nước và quyết định đầu tư ra nước ngoài;

– Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư ra nước ngoài…

Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH đã biểu quyết thông qua một số điều (bao gồm: Điều 4 về nguyên tắc bảo vệ môi trường, Điều 9 về nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường) và toàn bộ Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Trong buổi thảo luận đã có 15 đại biểu QH phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Về đơn yêu cầu thi hành án; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án;

– Về ra quyết định thi hành án;

– Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản;

– Việc thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm;

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án dân sự…

Sáng thứ ba, ngày 24-6-2014, QH họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua một số luật, nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

Theo Nhandan.vn