Thứ ba,  29/09/2020

130 người được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm

LSO-Trong 2 ngày 23,24/6/2014, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm cho 130 người là các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các chuyên đề về: xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính; những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính. Công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, các chuyên đề về: hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính…

Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình.

MINH THẢO