Chủ nhật,  27/09/2020
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (Khóa XV)

Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

LSO-Ngày 27/6/2014,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (Khóa XV) nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm; thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và bàn thống nhất một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm do đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Sản lượng nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp có bước phát triển; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; lạm phát, giá cả, thị trường tương đối ổn định, kết quả thu ngân sách (kể cả thu nội địa) đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và từng bước cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục được đổi mới. Hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu của các Sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Y tế; Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Cao Lộc. Nội dung thảo luận tập trung xoay quanh những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm của tỉnh đối với các lĩnh vực: Nông nghiệp, thương mại, đầu  tư xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu và phòng chống dịch bệnh….Hội nghị đã nhất cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu bổ sung đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV), nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, bằng sự quyết tâm của Tỉnh ủy, các ngành, các huyện đã vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã đề ra, quán triệt sâu sắc toàn diện đến các ngành, các cấp, cơ sở. Đồng thời biểu dương những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đề nghị các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm.

M.V.H