Thứ bảy,  27/02/2021

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tại An Giang

Thời gian qua, do tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh doanh, việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp chưa được chú trọng đúng mức. Với quyết tâm và phương pháp đúng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã tạo được chuyển biến tích cực trong công tác này.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty cổ phần cơ khí An Giang.

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, An Giang đang tập trung nỗ lực phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp. Mỗi năm, An Giang có khá nhiều doanh nghiệp mới ra đời, tuy nhiên, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, số doanh nghiệp có tổ chức đảng chiếm tỷ lệ thấp. Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trương đối với doanh nghiệp trước đây là doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục nâng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chăm lo công tác phát triển đảng viên. Với các doanh nghiệp cổ phần, Đảng ủy Khối phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tìm cách tháo gỡ khó khăn trong việc thành lập tổ chức đảng. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, Đảng ủy cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công tác kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ.

Trong triển khai, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh coi trọng công tác tuyên truyền. Tất cả Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng đều được quán triệt tới cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập và thực hiện. Những doanh nghiệp có đông công nhân như da giày, chế biến thủy sản, xây dựng… hệ thống loa truyền thanh cơ sở trong khuôn viên doanh nghiệp đã trở thành kênh tuyên truyền hết sức hiệu quả về công tác đảng. Việc học tập nghị quyết hay sinh hoạt chi bộ được các tổ chức đảng lồng ghép linh hoạt theo đặc điểm công việc. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Vận tải An Giang Nguyễn Văn Minh cho biết, doanh nghiệp có đến 530 cán bộ, công nhân viên, lại phải hoạt động ngoài thực địa (xe buýt) là chủ yếu. Do vậy, việc sinh hoạt thường được bố trí sau họp giao ban tháng.

Trong đó ngoài đóng góp những ý kiến về phát triển sản xuất, chi bộ luôn vận động cán bộ, công nhân phấn đấu tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tiếp xúc với nhân dân.

Những doanh nghiệp lớn của tỉnh như Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang, Công ty cổ phần ĐT&XD Sao Mai An Giang, Công ty Cổ phần Nam Việt… ngoài nghiêm túc mở lớp quán triệt các Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt còn thường xuyên phối hợp Đảng ủy khối mở lớp cảm tình Đảng cho quần chúng ưu tú… Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc An Giang Trần Quốc Vinh bộc bạch: “Công ty ban đầu chỉ có vài đảng viên, chủ yếu là lãnh đạo đơn vị từ doanh nghiệp nhà nước chuyển qua, do vậy, chúng tôi đã quyết tâm bằng hành động thực tiễn là xúc tiến ngay việc bồi dưỡng cán bộ, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ, người lao động ưu tú giới thiệu lên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tham gia các lớp cảm tình Đảng và hằng năm đều xem xét kết nạp”. Giờ đây, chi bộ công ty đã có đến 28 đảng viên. Toàn Đảng ủy Khối cũng đã phát triển mới thêm 11 tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng toàn Đảng bộ lên 61 tổ chức đảng. Từ năm 2008 đến nay có 1.498 đảng viên mới trong các doanh nghiệp của tỉnh được kết nạp vào Đảng, trong đó có đến 402 đảng viên là công nhân lao động.

Công tác phát triển đảng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang quan tâm thời gian qua đã góp phần cùng doanh nghiệp xây dựng định hướng kinh doanh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang tuy lãnh đạo công ty hiện nay chưa là đảng viên nhưng công tác Đảng tại đây luôn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phạm Minh Trí nhận xét: “Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty không trực tiếp lãnh đạo công tác đảng nhưng luôn quan tâm, thường xuyên dự những buổi trao đổi, thảo luận do chi bộ tổ chức; qua đó nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển đơn vị”. Công ty cổ phần Vận tải An Giang vốn là công ty cổ phần. Hoạt động xe buýt là loại hình kinh doanh chính của đơn vị, nhưng gần đây do ảnh hưởng giá cả thị trường, nhất là xăng dầu biến động đã ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông và người lao động. Trước tình hình đó, chi bộ cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc luôn bám sát động viên cán bộ, công nhân yên tâm sản xuất, phát động đảng viên đi đầu trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí trong sửa chữa xe, vận hành xe, nguyên nhiên liệu… được triển khai đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tăng cao thu nhập cho người lao động.

Theo Nhandan.vn