Thứ tư, 26/06/2019

Công tác tuyên truyền phải kết hợp giữa “xây” và “chống”

Sáng 21-8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 6, 7 (khóa XII) và công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, trong quá trình triển khai, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Kiên Giang có một số cách làm sáng tạo, phù hợp, mang lại kết quả tốt. Nhiều đảng bộ đã lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình thực tế, chú ý đến những vấn đề nổi cộm bức xúc, hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo như: Đảng bộ huyện Kiên Lương thực hiện chủ đề “Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”; Đảng bộ huyện U Minh Thượng chọn chủ đề “Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả việc tranh chấp, bao chiếm đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp”; Đảng bộ huyện An Biên chọn chủ đề “Chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên”…

Ở Kiên Giang, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm tiến hành đồng thời ở các cấp. Từng cấp đều xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự chỉ đạo. Năm 2016-2017, Tỉnh ủy Kiên Giang đã gợi ý kiểm điểm 12 tập thể, 16 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua đó xử lý kỷ luật ba cá nhân.

Kiên Giang cũng đã tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế… dư luận quan tâm. Năm 2017, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị: 11 trường hợp để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hành chính chín người, hình sự hai người; chuyển cơ quan điều tra năm vụ, năm người có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 12,95 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác Ban Tuyên giáo T.Ư về kết quả sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đề cập đến những chỉ tiêu mà Kiên Giang thực hiện đạt kết quả còn thấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tỏ rõ sự quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và nêu lên những giải pháp đột phá nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các nghị quyết của Đảng khóa XII, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong việc tổ chức triển khai, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là việc Kiên Giang dám nhìn thẳng vào sự thật, những tồn tại, yếu kém trong thực tế để đối chiếu, soi rọi với 27 biểu hiện mà T.Ư chỉ ra để thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ; tranh thủ khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương để các chương trình, kế hoạch mang lại hiệu quả, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết của T.Ư. Trong tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đường lối chỉ đạo. Việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy phải gắn liền với công tác tư tưởng và trong công tác tư tưởng phải gắn với công tác tổ chức, cán bộ; hai nhiệm vụ này phải được thực hiện trên nguyên tắc gắn kết nhau, bổ trợ nhau.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Kiên Giang cần có nhiều cách, nhiều hình thức để nắm bắt tư tưởng trong cán bộ đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tấm gương học tập làm theo Bác; trong tuyên truyền phải kết hợp giữa “xây” và “chống”. “Chúng ta thông báo một việc làm không tốt của cá nhân, tập thể cũng là cách “răn đe” trong tuyên truyền”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Ban Tuyên giáo phải đổi mới nội dung, phương thức, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, đặc biệt là việc tham mưu giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc, dư luận quan tâm phải đúng tinh thần chủ động, kịp thời, thuyết phục.

Theo Nhandan