Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cho nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu, Nam Định (Ảnh: Văn Đạt – TTXVN)

Chia vui với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, quá trình xây dựng của huyện Hải Hậu luôn gắn liền với chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Thành tích huyện Hải Hậu đạt được trong suốt 130 năm qua không đơn thuần trong phạm vi cấp huyện, cấp tỉnh mà còn có ý nghĩa, tầm vóc lan tỏa, nêu gương trong cả nước.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cùng những biến đổi sâu sắc của quá trình hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới. Vì vậy, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực trong thời kỳ mới. Huyện tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, các chính sách cho người có công, xóa hộ nghèo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân hướng đến phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Hải Hậu phải đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Huyện cũng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tạo nên một vùng quê đáng sống, xanh – sạch – đẹp.

Bí thư Huyện ủy Hải Hậu Nguyễn Văn Tìm cho biết, Hải Hậu là huyện ven biển nằm ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên trên 228 km2 với 35 xã, thị trấn, dân số hơn 29 vạn người; có vị trí chiến lược quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn huyện có trên 9.840 lượt người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chi viện cho chiến trường hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm. Quân và dân huyện Hải Hậu đã kiên cường bám trụ, xây dựng cơ sở kháng chiến, tích cực đấu tranh bảo vệ phong trào cách mạng, dũng cảm chiến đấu, đánh hàng ngàn trận lớn, nhỏ; phá hủy hàng chục xe cơ giới, xóa 85 đồn bốt địch; thu hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhất là khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân và dân Hải Hậu đã lập được nhiều chiến công vang dội, bắn rơi 13 máy bay Mỹ, 3 tàu chiến, phá hủy hàng nghìn phương tiện đánh phá của địch. Hải Hậu là đơn vị điển hình trong chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân dân trong tỉnh và cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, huyện Hải Hậu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng. Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cho nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu với tinh thần, ý chí quyết tâm, trách nhiệm đã xây dựng huyện Hải Hậu từng bước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh. Hải Hậu trở thành điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước 40 năm liên tục. Năm 2015, Hải Hậu là một trong những huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Những năm gần đây, Hải Hậu đã thực sự tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 của huyện đạt 7,22%; thu nhập bình quân đầu người hơn 40 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 115 triệu đồng, là đơn vị có bình quân thu nhập trên diện tích canh tác cao nhất tỉnh.

Hiện Hải Hậu đang triển khai xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, đã có 497/546 xóm, tổ dân phố (chiếm hơn 91%) được UBND huyện công nhận nông thôn mới bền vững và phát triển. Huyện Hải Hậu đã được Trung ương lựa chọn là một trong những địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng – xanh – sạch – đẹp” để phát triển bền vững../.