Thứ ba,  18/02/2020

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ

LSO-Sáng nay (27/8), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ văn thư lưu trữ các cơ quan ban Đảng, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và lực lượng vũ trang tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai một số văn bản về công tác văn thư, lưu trữ như: Quy định số 66, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36, ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị – xã hội giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035…

Cùng với đó, các đại biểu đã nghe về tình hình công tác văn thư, lưu trữ của của Đảng trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2016 đến hết tháng 3/2018. Theo đó từ năm 2016 đến tháng 3/2018, Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ; các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện ban hành trên 70 văn bản quy định, hướng dẫn về việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu, về sử dụng ứng dụng xử lý công văn và gửi nhận văn bản, về việc mở sổ công văn đi, đến… Công tác văn thư ở các cơ quan, tổ chức ngày càng đi vào nền nếp. Trong 2 năm, các cơ quan, tổ chức đã tiếp nhận trên 250.000 văn bản đến và ban hành trên 75.500 văn bản đi, đảm bảo thông tin phục vụ hiệu quả hoạt động…


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác văn thư, lưu trữ; đề xuất cấp ủy các cấp, tổ chức chính trị – xã hội, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ; quan tâm, nâng cao trình độ của cán bộ trong hệ thống văn thư, lưu trữ để đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Các đơn vị cần thường xuyên quan tâm thực hiện các quy định của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. Đối với một số hạn chế như thực hiện quy trình theo dõi, giải quyết văn bản đôi khi còn chưa kịp thời, hệ thống phòng, kho lưu trữ chưa đạt chuẩn… cần nghiên cứu khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ; từng bước hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác này. Đồng thời, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác văn thư lưu trữ; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ, công tác làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

THANH MAI