Quang cảnh hội nghị. 

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018; đánh giá 5 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều thống nhất khẳng định giai đoạn 2015-2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; hiểu rõ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là bộ phận quan trọng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là kế sách bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018; kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2018-2020; thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 806 thời gian tới.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Giai đoạn 2018-2020, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng cần được tiếp tục triển khai theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; coi trọng hợp tác quốc phòng song phương với các đối tác chủ chốt, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng tích cực triển khai Đề án Quân đội tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, hệ thống cơ quan chuyên trách đối ngoại quốc phòng theo hướng chính quy, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018 đã có bước chuyển quan trọng trên tất cả các mặt; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của quân đội trong thời gian qua.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại, phát huy đặc trưng, lợi thế của hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng-an ninh-đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018; thảo luận, cho ý kiến về công tác bảo vệ an ninh trong các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng./.