Thứ hai, 25/03/2019

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 8

LSO-Hôm nay (28/8), UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp dành nhiều thời gian nghe và thảo luận nội dung liên quan đến Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Theo đó, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp giữ được ổn định; bình quân mỗi xã đạt 8,96 tiêu chí nông thôn mới/xã; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 3.510 triệu USD, đạt 72,3% kế hoạch; các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 11,12% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 3.785,8 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán, bằng 81,5% cùng kỳ; chi ngân sách ước đạt 6.937,4 tỷ đồng, đạt 69% dự toán giao. Chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng lên, tổ chức thành công  kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đảm bảo an toàn, đúng quy chế, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,68%; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…

Bên cạnh ý kiến thảo luận đánh giá kết quả 9 tháng, các ý kiến tại phiên họp cũng tập trung thảo luận về 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được trên các mặt. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, chủ động, linh hoạt. Lĩnh vực kinh tế nhiều nét nổi bật, đầu tư hạ tầng có nhiều chuyển biến, thu nội địa tăng thể hiện quyết tâm, cố gắng; hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn. Lĩnh vực văn hoá xã hội đạt kết quả cụ thể; an sinh xã hội được đảm bảo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, quốc phòng, an ninh được duy trì đảm bảo…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các sở, ngành rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế để đối chiếu với mục tiêu của năm 2018; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, lụt bão; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng; có giải pháp cụ thể để phấn đấu thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm 2018; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an toàn giao thông.

Một nội dung khác được thảo luận cho ý kiến tại phiên họp đó là Dự thảo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện đề án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đối với việc kiêm nhiệm không có quy định cứng để các huyện, các xã chủ động, linh hoạt trong bố trí căn cứ vào tình hình thực tế. Đối với kinh phí hoạt động, Sở Tài chính phối hợp với các huyện xây dựng hướng dẫn; đối với nội dung sắp xếp lại chức danh kiêm nhiệm thực hiện thí điểm, mỗi huyện lựa chọn ít nhất 3 xã để thí điểm mang tính chất vùng miền đại diện cho các xã vùng 1, 2, 3…Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh trước ngày 10/9/2018.

Đối với nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo.

ĐÌNH QUYẾT