Thứ tư, 20/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm

LSO-Chiều nay, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa khu vực cửa khẩu Chi Ma và làm việc với các lực lượng chức năng để xem xét công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc).

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu được đảm bảo. Công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được kiểm soát tốt. Đến thời điểm hiện tại, công trình trọng điểm tại khu vực cửa khẩu Chi Ma là Nhà Kiểm soát liên ngành số 1 đã hoàn thành. Việc lắp đặt nội, ngoại thất để phục vụ lực lượng chức năng làm việc đang được đơn vị thi công triển khai, trước ngày 10/8 sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa khu vực cửa khẩu Chi Ma

Đối với công tác chuẩn bị lễ công bố, đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) hội đàm với chính quyền huyện Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) để thống nhất tổ chức lễ công bố cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm và việc quản lý phương tiện giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện các công việc chuẩn bị buổi lễ như: xây dựng chương trình, thiết kế ma két và trang trí khánh tiết khu vực tổ chức lễ công bố. Cùng đó, công tác chỉnh trang khu vực cửa khẩu, lực lượng tham gia công tác phục vụ buổi lễ, việc giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan đến người và hàng hóa, phương tiện tham gia lễ công bố đã được triển khai thực hiện…

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các lực lượng chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Việc mở cặp cửa khẩu song phương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới, đồng thời góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Do đó, lễ công bố chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma– Ái Điểm cần được tổ chức trọng thể, chu đáo, an toàn.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Từ nay đến ngày tổ chức lễ công bố (10/9), Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với phía cơ quan chức năng của Trung Quốc để thống nhất một số nội dung của buổi lễ; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục đốc thúc nhà thầu hoàn thiện việc lắp đặt các trang thiết bị và khẩn trương xử lý một số điểm chưa hợp lý trong xây dựng. Các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho lễ công bố. Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra lễ công bố. Ngành hải quan khẩn trương lắp đặt máy soi để kiểm soát người và hàng hóa; UBND huyện Lộc Bình tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết về sự kiện này; các cơ quan báo chí tăng thời lượng tuyên truyền về lễ công bố…

TRÍ DŨNG