Thứ bảy, 23/03/2019

Đối thoại trực tiếp – cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(LSO) – Ngày 13/6/2016 Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quyết định 320-QĐ/TU về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Thực hiện quyết định này, các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai, bước đầu đạt được một số kết quả.

Bà Giáp Thị Bắc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Đối thoại trực tiếp giữa cấp uỷ, chính quyền với người dân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Thông qua đây, người dân có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế, đóng góp ý kiến để xây dựng chính quyền vững mạnh. Đồng thời, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng và chính quyền. Do đó, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức đối thoại một cách chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc từ cơ sở. Qua thực hiện, một số đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt, điển hình như: thành phố Lạng Sơn, các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình…

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Lạng Sơn với nhân dân năm 2017

Năm 2017, huyện Bắc Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại chính quyền giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Tại hội nghị đối thoại, đã có 19 công dân các xã, thị trấn phát biểu với 41 ý kiến liên quan đến các vấn đề: xây dựng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại xã Bắc Sơn, cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông… Với tinh thần cầu thị, cấp ủy, chính quyền huyện đã lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, đề xuất của người dân, qua đó đã giải trình làm rõ được 39 ý kiến, 2 ý kiến tiếp thu trả lời sau hội nghị bằng văn bản.

Ông Dương Thời Hùng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Hội nghị đối thoại trực tiếp đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhân dân. Phát huy kết quả đã đạt được, năm nay huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác này. Đến thời điểm hiện tại, 20/20 xã, thị trấn đã tổ chức được hội nghị đối thoại trực tiếp, dự kiến sẽ thực hiện lần 2 trong thời gian tới.

http://baolangson.vn/van-hoa-xa-hoi/53717-doi-thoai-giua-nguoi-dung-dau-cap-uy-chinh-quyen-voi-nhan-dan.html

Thành phố Lạng Sơn cũng được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này. Trong hội nghị đối thoại năm 2017, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp lắng nghe trên 70 ý kiến, đề xuất của 16 đại biểu. Các ý kiến tập trung xoay quanh các vấn đề như: sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng; đẩy nhanh các dự án cải tạo kè suối, nạo vét hồ, ao; xây dựng bãi đỗ xe…Qua hội nghị, nhiều người dân được bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề nhân dân quan tâm trong xã hội và liên quan đến lợi ích chính đáng.

Trong Quyết định 320 của BTV Tỉnh ủy nêu rõ: các cấp thực hiện đối thoại mỗi năm ít nhất một lần, có thể đối thoại trực tiếp khi cần thiết. Thực hiện quyết định này, năm 2017, toàn tỉnh đã có 9/11 huyện ủy, thành ủy, 64/226 xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Theo đó, tại các buổi đối thoại đã có gần 1.000 lượt ý kiến trực tiếp và các ý kiến bằng văn bản đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm rõ các vấn đề mà nhân dân quan tâm như công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, vấn đề môi trường, chính sách an sinh xã hội…

Các buổi đối thoại đã được thực hiện trong không khí dân chủ, cởi mở  vì lợi ích chung; về cơ bản các ý kiến của nhân dân thuộc thẩm quyền đều đã được giải quyết, một số nội dung cần xác minh hoặc không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu và kiến nghị lên cấp trên.

Trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/BDVTU ngày 5/4/2018 về thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TU ngày 29/1/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó đề cập đến việc tăng cường  đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân đạt 100% đối với các huyện, thành phố và 50% số xã, phường, thị trấn. Đến thời điểm này, các cấp ủy đang xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đối thoại đảm bảo nguyên tắc, phương pháp, nội dung, quy trình theo Quy chế phù hợp với tình hình của địa phương.

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI