Chủ nhật, 24/03/2019

Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác tháng 9/2018

LSO-Chiều nay (4/9), Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai công tác tháng 9/2018.  Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐND tỉnh trong tháng 8/2018. Theo đó, trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến trả lời chất vấn và giải trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; triển khai tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, các hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Về xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến về các nội dung: việc sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quý IV/2017; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; phân bổ nguồn vượt thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích khu vực cửa khẩu năm 2017; quản lý sử dụng kinh phí trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2018. Thường trực HĐND tỉnh đã chấp thuận 5 nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý kiến vào kế hoạch giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2017; phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: Các ban, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh cuối năm 2018 để chất vấn và xem xét, trả lời chất vấn một số vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, văn phòng HĐND tỉnh, tổ giúp việc đoàn giám sát triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công theo kế hoạch. Đối với hai vấn đề Ban Kinh tế Ngân sách tham mưu trình Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn. Đối với kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện, chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2017, giao Ban Kinh tế Ngân sách xem xét chỉnh sửa kế hoạch để tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành.

THANH HUYỀN