Thứ bảy, 23/03/2019

Bình Thuận cần giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân

Các cấp ủy cần tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhiều hình thức đa dạng định hướng dư luận; giải quyết các vấn đề bức xúc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng …
Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với cán bộ chủ chốt của Bình Thuận. 
Ngày 4/9, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bình Thuận; quốc phòng an ninh được củng cố, qua đó, lòng dân tin tưởng, phấn khởi trước sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền; ghi nhận tỉnh Bình Thuận chủ động và có những cách làm mới, sáng tạo mang lại kết quả bước đầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát huy hiệu quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương… Tỉnh cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương để đem lại những tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác tại địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương điển hình trong việc học tập theo Bác; làm cho việc học theo Bác trở thành việc hằng ngày, toàn diện trong các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Các cấp ủy cần tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhiều hình thức đa dạng định hướng dư luận; giải quyết các vấn đề bức xúc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; nhận thức rõ nhiệm vụ cần phải làm để đưa nghị quyết vào cuộc sống…

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Bình Thuận giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; nắm chắc tình hình, tư tưởng của nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết thấu đáo vấn đề, hợp lòng dân; kịp thời đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc. Công tác tuyên giáo  của tỉnh cũng phải nâng cao chất lượng ở tất cả các nhiệm vụ; tuyên giáo phải đi đầu trong công tác, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đấu tranh loại bỏ luận điệu sai trái.

Theo Chinhphu