Thứ năm, 21/03/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến (Trung Quốc)

LSO-Chiều 7/9, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Đoàn đại diện Thương hội Chương Châu Phúc Kiến, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) về xem xét đề xuất đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn của Thương hội.

Thương hội Chương Châu Phúc Kiến (Thương hội) là tổ chức hoạt động tự nguyện với 200 doanh nghiệp thành viên, tổng vốn 800 triệu USD. Tại buổi làm việc, Thương hội mong muốn, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình. Theo đó, đợt 1 đầu tư dự án với diện tích 127 ha, tổng vốn đầu tư 748,22 triệu USD, với 100% vốn đầu tư nước ngoài; thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2018-2022). Thương hội cam kết về vốn đầu tư, đảm bảo môi trường và các nghĩa vụ với địa phương, với tỉnh, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng hoan nghênh nhà đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát, đầu tư vào khu công nghiệp Na Dương. Để dự án đảm bảo cơ sở thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Bình hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, báo cáo UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ tổ chức thẩm định quá trình hình thành, phát triển, tình tình tài chính, nguồn lực hiện có và việc chấp hành pháp luật của Thương hội tại Trung Quốc; đồng thời làm rõ những nội dung đầu tư của Thương hội.  Sở Tài chính thẩm định cách tính toán của dự án, các chính sách liên quan đến nộp thuế. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra về dự án tác động đến môi trường, hệ thống xử lý chất thải, vấn đề thuê đất. UBND huyện Lộc Bình phối hợp khảo sát tình hình thực tế khu đất nhà đầu tư quan tâm, thông báo cho người dân, lâm trường bị ảnh hưởng để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Cùng với đó, Sở Xây dựng nghiên cứu thủ tục về xây dựng và giấy phép xây dựng, các thủ tục có liên quan đến dự án;… Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn chỉnh báo cáo về dự án trình UBND tỉnh vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là dự án đầu tư quy mô lớn nên cần tính toán kỹ để đảm bảo dự án đầu tư có hiệu quả.

ĐỖ HOẠT