Thứ sáu, 14/08/2020

UBND tỉnh kiểm điểm dự án trọng điểm quý III, triển khai nhiệm vụ qúy IV/2018

LSO-Sáng nay (28/9), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh năm 2018 chủ trì cuộc họp kiểm điểm các dự án trọng điểm quý III và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

Trong quý III/2018, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc thi công các dự án nhưng các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thi công các hạng mục, giá trị khối lượng thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như dự án cầu Kỳ Cùng, đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), đường Na Dương – Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (Đình Lập); đường Lũng Vài-Bản Pẻn. Tổng khối lượng thực hiện các dự án đạt 130,3 tỷ đồng, lũy kế khối lượng các dự án thực hiện trong 9 tháng của năm đạt gần 397 tỷ đồng, giải ngân đạt trên 377 tỷ đồng. Việc tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: đường đến trung tâm xã Tân Yên, đường Na Dương – Xuân Dương – Ái Quốc (Lộc Bình) và xã Thái Bình (Đình Lập), đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) được các huyện và chủ đầu tư giải quyết có hiệu quả.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm điểm dự án trọng điểm

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lý Vinh Quang,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư và các huyện trong triển khai các công việc để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm trong quý III. Về nhiệm vụ trong quý IV, đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tập trung thi công các hạng mục, đặc biệt các dự án phải hoàn thành trong năm gồm: đường cầu Kỳ Cùng, đường Lũng Vài -Bản Pẻn, đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Cụ thể, đối với dự án cầu Kỳ Cùng phải hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trong tháng 10, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu tam giác đầu cầu phía Bắc và hoàn thành cầu chính trong tháng 12. Dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), chủ đầu tư tập trung chỉ đạo thi công xong hạng mục nền đường trong tháng 10 và hoàn thành toàn dự án trong tháng 12. Về dự án đường Na Dương – Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm tại 10 km đầu tuyến và khẩn trương giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Đối với dự án hồ thủy lợi Bản Lải phần do Lạng Sơn làm chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện công tác đấu thầu để khởi công hạng mục cầu Pò Háng và các hạng mục hạ tầng khác từ đầu quý IV. Về dự án đường cao tốc các đoạn: Bắc Giang – Chi Lăng và Chi Lăng -Hữu Nghị, các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, vận động người dân di dời các ngôi mộ và phối hợp với các đơn vị chủ động thống kê, kiểm đếm di dời công trình hạ tầng khác.

TRANG NINH